Canlı Destek
MENU
SAĞLIK
Teklif Formu için Tıklayınız

SAĞLIK

Özel sağlık sigortası sağlığınızı kaybettiğiniz anda ihtiyaç duyacağınız hemen hemen herşeyi; doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılamanızı sağlayan bir sigorta çeşididir. Sağlık sigortası ile olası sağlık sorunlarında yüksek meblalar karşısında önemli bir güvence elde edilmektedir. Her ne kadar özel sağlık sigortaları genellikle kişilere gereksiz ve masraflı gelse de bugün birçok insan sağlığını kaybettiğinde; yanıldığını ve özel sağlık sigortasının ne kadar önemli olduğunu anlamaktadırlar. 

Genellikle sağlık poliçelerinde 2 türlü sigorta teminatı bulunmaktadır. Bunlardan ilki “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatı”’dır. Her iki teminat kapsamının sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre değişen hizmetleri vardır.

1) Yatarak Tedavi Teminatları

Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hastaneye yatırılmayı ve/veya günlük hastane işlemlerini ve/veya acil hizmetleri gerektiren teminat kapsamı dahilindeki tedavi harcamalarını kapsamaktadır. 

Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır: 
•    Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
•    Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler, 
•    Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),
•    Tıbbi donanımın (kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı, 
•    İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
•    Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb. 
•    Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
•    Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
•    Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri, 
•    Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,
•    Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
•    Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri, 
•    16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları,
•    Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

2) Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır: 
•    Hekim muayenesi
•    Tanı amaçlı incelemeler
•    İlaçlar
•    Fizik tedavi

 

  • Özel Sağlık Sigortası Genel Şartları
©2024 - PR Sigorta TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM