Canlı Destek
MENU
FERDİ KAZA
Teklif Formu için Tıklayınız

FERDİ KAZA

Ferdi Kaza Sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlamaktadır. Bu sigorta beklenmedik ve ani kazalar sonucu gelişen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik iş görmezlik ve tedavi masraflarını teminat altına almaktadır. 16-65 yaş arası herkes bu sigortadan yararlanabilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucu sigorta bedelini, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödemektedir. Sürekli sakatlık durumunda ise sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına neden olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenmektedir.

 

  • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
©2024 - PR Sigorta TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM