Canlı Destek
MENU
DASK
Teklif Formu için Tıklayınız

DASK

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılayan bir sigorta türüdür. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Bu sigortada; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının bu bahsedilen benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümler bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır. Ancak DASK; enkaz kaldırma masraflarını, kâr kaybını, iş durmasını, kira mahrumiyetini, alternatif ikametgah ve işyeri masraflarını, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararları, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerlerini, tüm bedeni zararlar ve vefat manevi tazminat taleplerini, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarları, depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararları karşılamamaktadır. Bu özelliklerdeki hasarlar karşısında güvende olmak için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

 

  • DASK Sigortası Genel Şartları
©2024 - PR Sigorta TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM