Canlı Destek
MENU
POLİÇEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

POLİÇEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi verilmelidir. 
Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin beyan esasına göre düzenlenir. Sigorta ettiren kişi, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.
  • Poliçenizi mutlaka okuyun.
Sigorta poliçesi, sigorta ettiren ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da kapsayan hükümler içerir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekiyor. Anlaşılmayan hususlar varsa bu konular sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
  • Poliçenizin prim tutarını ödeme konusuna dikkat edin.
Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının tamamının veya poliçe taksitli ise ilk taksitinin ödenmesi gerekir. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve ödeme makbuzunun saklanması gerekmektedir.

©2024 - PR Sigorta TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM